Út- és hídépítés

A karkóclipótvári út

Az út- és hídépítés közlekedési, kereskedelmi és katonai szempontból is nagy jelentőséggel bírt a 18. századi Magyarországon. A Karkóc és Lipótvár közötti út javítása és építése azért vált szükségessé, mert a lipótvári erőd megközelítése esős, árvizes időszakban szinte lehetetlen volt Karkóc irányából a Vág és a Dudvág áradása miatt. Gazdasági jelentőségét pedig annak köszönhette, hogy a sószállítás útvonala vezetett erre, illetve vámszedőhely volt a Vág hídjánál. 1735-ben Magyar Kamara megbízásából Mikoviny Sámuel javaslatot, térképet és költségevetést készített az út és a hidak javítására, építésére. Az út biztonságát a Dudvág szabályozása, a ráépített malmok eltávolítása tette volna lehetővé. 1737-ben, júniustól novemberig tartott az út megépítése.

A komáromi cölöphíd 

A komáromi kamarai uradalom gazdasági fejlesztésével összefüggésben 1748-ban Mikoviny cölöphidat tervezett és épített a Dunán.